2024 - 02
2024 - 03
2024 - 04
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

klub aktualno?ci

Mecz z Oilmanem nie odb?dzie si?

17 Pa?dziernikowy mecz pi?tej rundy mistrzostw Rosji pomi?dzy Gazpromem-Jugr? a Neftyanikiem (Orenburg) nie odb?dzie si? z powodu kwarantanny zespo?u Orenburg. O losach nierozegranego meczu zadecyduje Dyrekcja Wszechrosyjskiej Federacji Pi?ki Siatkowej po konsultacjach z klubami. Mo?liwe opcje: lub przeniesienie gry na p??niejszy termin, lub techniczna pora?ka "Neftyanika".

Tapety na pulpit i telefon kom?rkowy z symbolami Gazpromu-Jugry

Tapeta na komputer / laptop 1024*768 1920*1080 2048*1152 2560*1440 2560*1600 2560*1920 4096*2304 5120*2880 Tapety na Apple Iphone 750*1334 828*1792 1080*1920 1125*2436 1242*2688 Tapeta na Apple Ipad 1536*2048 1620*2160 1668*2224 1668*2388 Inne rozmiary do telefon?w kom?rkowych 1080*1920 1040*2280 1080*2400 1440*3040 1440*3200

Mo?e z?apa?

Gazprom-Jugra przyby? do Bie?gorodu w pe?ni si?, co wcale nie znaczy?o, ?e ta lista jest gotowa do pe?nej gry. W?a?ciciele maj? w?asne problemy: wylecia?y oba segregatory, i spe?ni?a si? nominalna trzecia liczba Wsiewo?od Abramyczew. Od razu zauwa?amy, ?e w obliczu pewnych b??d?w taktycznych i technicznych og?lnie gra? bardzo dobrze, i wzrost w 205 zobacz dodane czytaj wi?cej »

Wyjd? do „Kosmosu”

Po Nowym Urengoju m?odociana dru?yna "Gazpromu-Jugry" przenios?a si? do Bie?gorodu. Belogorya te? nie rozpocz?? mistrzostw: trzy pora?ki w trzech meczach. Masowa utrata zawodnik?w, w przeciwie?stwie do Surguta, w Bie?gorodzie uda?o si? unikn??, chocia? wyczuwalne jest pewne napi?cie na linii gry: Ilya Spodobets i Dmitry Ilinykh s? kontuzjowani, a dobrze znany nam Anton Semyshev kontynuuje poszukiwania, gdzie czytaj wi?cej »

Po?owa meczu na r?wnych warunkach

W Novym Urengoy m?odzie?owa dru?yna Gazpromu-Ugry zmierzy?a si? z eksperymentaln? grup? graczy z lokalnego Fakel. Przeciwnikowi brakowa?o g??wnej pary zawodnik?w Volkov-Bogdan, Alexey Safonov rozegra? dwie trzecie meczu, ale linia ?ukowski-?iga?ow by?a w pe?ni sprawna. Po raz kolejny mo?emy si? tylko pochwali? upierzeniem debiutant?w Super League, Tak, wr?ci? do s?u?by Alexei Chanchikov. W du?ej mierze przyklei? recepcj? i doda? czytaj wi?cej »

Nadal pompujemy m?odzie?

W ?rod? Gazprom-Jugra rozegra pierwszy wyjazdowy mecz w Superlidze - w Nowym Urengoju, przeciwko lokalnemu „Torch”. Nasz zesp?? uda? si? do p??nocnych s?siad?w w tym samym znacznie zmniejszonym sk?adzie, kt?ry gra? mecz z Enisey. Dla m?odzie?y Surgut - du?a szansa na pompowanie niezb?dnych umiej?tno?ci, dla „Latarka” – mo?liwo?? rehabilitacji za pora?k? przez Dynamo-LO w drugiej rundzie. W czytaj wi?cej »

Poniewa? stal by?a hartowana

Dzi?ki grze z "Jenisejem" straty osobowe "Gazpromu-Ugry" pomno?one przez dwa: Denis Chereisky wylecia? z klipu, Kirill Fialkovsky i Alexey Chanchikov. Sprowadziwszy m?odych ludzi z „Gwiazdy Jugry”, mieszka?cy Surgut zacz?li studiowa? prac? „Jak hartowano stal”. I hartuje si? w?a?nie w takich meczach - Super League, ??dny punkt?w przeciwnik, wszystko jest doros?e. W pierwszej partii doros?ej siatk?wki z boku czytaj wi?cej »

Krok naprz?d

Mistrzostwa Rosji powoli nabieraj? rozp?du - jutro w Surgut rozegrany zostanie mecz II rundy, Krasnojarsk "Jenisej" przywita Was. Dogodny start u siebie w mistrzostwach Gazpromu-Jugry skre?li? straty osobowe: ka?dy klub bez g??wnego przechodnia, po przek?tnej i dw?ch bocznych graczy b?dzie wygl?da? blado. Ale nasi pr?buj?, jak mo?na, aw meczu z Jenisejem mamy prawo liczy? na wi?cej czytaj wi?cej »