003-0

Historia klubu

Klub siatk?wka "Gazprom-Ugra" (z 1996 na 2000 roku - "Gazovik-KYC", z 2000 na 2007 - "ZSK-Gazprom") Zosta? on za?o?ony w 1996 roku na bazie zak?adu Surgut stabilizacji kondensatu (GBR) przy pe?nym poparciu dyrektora sp??ki Hamit Nurmuhametovich Yasaveeva. U podstaw zespo?u sta? przez jego trenera obecny CEO i d?ugoterminowej, Uhonorowany trener Rosji Rafael Talgatovich Habibullin.

W 2000 Zesp?? doszed? do wielkich lig, „A” rosyjskiej mistrzostw, i 2002 zdoby?a bilet do Super League, gdzie występuje od dziewiętnastu sezonów.

WYNIKI zespo?u w Super League:

2002/2003   6 miejsce.
2003/2004   3 w „B” podgrupy, ?wier?finale play-off, ok?ad 7 miejsce.
2004/2005   4 w „B” podgrupy, ?wier?finale play-off, ok?ad 8 miejsce.
2005/2006   9 miejsce na wst?pnym etapie, 2-miejsce w gry play-out, ok?ad 10 miejsce.
2006/2007   4 miejsce na wst?pnym etapie, ?wier?finale play-off, ok?ad 7 miejsce.
2007/2008   8 miejsce na wst?pnym etapie, ?wier?finale play-off, ok?ad 8 miejsce.
2008/2009   8 miejsce na wst?pnym etapie, ?wier?finale play-off, ok?ad 8 miejsce.
2009/2010   7 miejsce na wst?pnym etapie, ?wier?finale play-off, ok?ad 7 miejsce.
2010/2011   9 miejsce na wst?pnym etapie, 1-miejsce w gry play-out, ok?ad 9 miejsce.
2011/2012   6 miejsce w strefie Wschodniej, ?wier?finale play-off, ok?ad 8 miejsce.
2012/2013   5 miejsce w grupie Niebieski, ?wier?finale play-off, ok?ad 7 miejsce.
2013/2014   7 miejsce na wst?pnym etapie, ?wier?finale play-off, ok?ad 7 miejsce.
2014/2015   5 miejsce we wst?pnej cz??ci, Playoff p??fina?y, ok?ad 4 miejsce.
2015/2016   4 miejsce

Z biegiem lat, kolory „Gazprom-Ugra” chronione Wiaczes?aw Rud, Jaros?aw Wasilenko, Oleg Sogrin, Dmitry ???taczka, Igor Szulepow, Dmitry Krasikov, Denis Biryukov, Alexander Gutsalyuk, Maxim Proskurnia, Alexander Yanutov i innych znanych rosyjskich siatkarze. W?r?d znacz?cym udziale zagranicznych graczy w historii klubu maj? Robert Prygel, Todor Alexiev, Teodor Todorov, Lucas Kadzhevych, Plamen Konstantinov, Theodore Salparov, Sasha Gadnik.

W kszta?cie rosyjskiej dru?yny narodowej 2010 Oni pr?bowali na Dmitrija Kras?kov i Aleksandra Yanutov, w 2011 - Denis Biryukov, w roku 2012 - Igor Kobzar i Aleksiej Rodichev, w roku 2014 - Aleksiej i Artem Rodichev Smolar, w roku 2015 - Siergiej Antypkin.

W 2009 roku, zwyci?zcy Uniwersjady jako cz??? zespo?u studenckiego Rosji sta? uczni?w „Gazprom-Ugra” Artem Tkachev i Nikita Khabibullin, w 2011 zdoby? z?oto Uniwersjada Aleksandra Gutsalyuk, Wasyl Nosenko i Roman Martynyuk, w 2013 roku, zwyci?zca Uniwersjady by? Denis Shipotko, aw 2015 - Aleksiej Kabeshov.

uczniowie systemowe klub Alexander Goncharov i Maxim Troinin - mistrzowie ?wiata i Europy w?r?d zespo??w m?odzie?owych, Ivan Vlasenko - Mistrz Europy. Przedstawiciele Surgut Szko?y siatk?wka mie? w ka?dej rosyjskiej m?odzie?y i m?odszych zespo??w!

w sezonie 2010/2011 S „Gazprom-Ugra” zadebiutowa? w europejskim turnieju klubowego - Challenge Cup. Zesp?? dotar? do ?wier?fina?u, w kt?rym to gorzka walka (2:3, 1:3) Da?o drog? do przysz?ego w?a?ciciela Pucharu - w?oski „Macerata”.

rosyjski Championship 2011/2012 roku „Gazprom-Ugra” w pami?tnym zwyci?stwie 1/8 Fina?y nad jednym z g??wnych pretendent?w do tytu?u mistrza krajowego - Bie?gorod „Belogorye”. W ?wier?finale, zesp?? kierowany przez Plamen Konstantinov da? bitwy Kazan „Zenith”, w walce o pi?te miejsce dopiero w pi?tym meczu pi?tej grze ust?pi?a Ufa „Ural”.

mistrzostwo 2012/2013 Zesp?? rozpocz?? pod kierownictwem Andrew Shcheglov i pewnie wzi?? pierwsz? cz??? wy?cigu turnieju, konsekwentnie pokonuj?c wszystkich przyw?dc?w siatk?wki domowej, w tym „Zenith”, "Belogorye", Nowosybirsk „Lokomotywa”, Moskwa „Dynamo”. Nast?puje spadek, czego konsekwencj? by?a rezygnacja z trenerem, i 1/8 Fina? play-off, „Gazprom-Ugra” pod dyrekcj? Rafaela Khabibulin zatrzyma? Odintsovo „Spark”.

W mistrzostwach 2013/2014 Helm zespo?u sta? Vadim Hamuttskih, nast?pi?y istotne zmiany w sk?adzie - do zast?pienia przek?tnej Anton Mysina przyszed? Alexey Cheremisin, podstawowym ogniwem by? Sergei Antypkin, Powr?ci? do zespo?u w Surgut wychowanek Dennis Shipotko. „Gazprom-Ugra” zdoby? mistrzostwo na wst?pnym etapie 7 miejsce, i ? finały tylko w finale, pi?ty mecz z serii ust?pi?a „prowincji” Ni?ny Nowogr?d.

w sezonie 2014/2015 Struktura gry przeszed? drobne zmiany (Artem lewo Smolar), a tak?e trener przyszed? ex-mentor z j?zyka francuskiego „Rennes” Boris Grebennikov. Ale w trakcie wysi?ku zesp?? mistrzostwa tak znanych graczy, Konstantyn Bakun i Dmitry Krasikov, i Ruslan Hanipov. Przed decyduj?cym meczu z pozycji Mistrzostwa trener ponownie wzi?? Rafael Habibullin. Pod jego kierownictwem zespół pokonał ? finał Nowosybirsk „Lokomotiw” i po raz pierwszy w historii klubu dotarł do półfinału mistrzostw Rosji. Uzyskuj?c Belgorod "Belogorye", oraz w serii „br?zu” – Moskwa „Dynamo”, "Gazprom-Ugra", niemniej jednak, On osi?gn?? najlepszy wynik dla siebie - czwarte miejsce, notabene wygra? bilet na Puchar CEV.

Przed sezonem 2015/2016 s cz??? „Gazprom-Ugra” powa?nie aktualizowany. Todor Alexiev pokinuli dowodzenia, Teodor Todorov, Sergey Antypkin, Dmitry Krasikov, Denis Shipotko, Ruslan Hanipov, Sergey Snegirev, Aleksey Marina Babieszyna. Oni Ereschenko Yang zast?piony, Alexey Safonov, Denis Getman, Anton Astashenkov, Ruslan Askerov, Aleksa Brd?ovi?, Evgeny Andreev, Pavel Zaytsev, Zosta?y one zaanga?owane w ich w?asnych uczni?w - Boris Firsov, Anton Semyshev. Coachingu personel zespo?u dodany surgutyaninom Vladimir Kondusovym, starszy trener by? Ruslan Zhbankov.