2024 - 01
2024 - 02
2024 - 03
2024 - 04
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

klub aktualno?ci

Wyjd? do „Kosmosu”

Po Nowym Urengoju m?odociana dru?yna "Gazpromu-Jugry" przenios?a si? do Bie?gorodu. Belogorya te? nie rozpocz?? mistrzostw: trzy pora?ki w trzech meczach. Masowa utrata zawodnik?w, w przeciwie?stwie do Surguta, w Bie?gorodzie uda?o si? unikn??, chocia? wyczuwalne jest pewne napi?cie na linii gry: Ilya Spodobets i Dmitry Ilinykh s? kontuzjowani, a dobrze znany nam Anton Semyshev kontynuuje poszukiwania, gdzie czytaj wi?cej »

Po?owa meczu na r?wnych warunkach

W Novym Urengoy m?odzie?owa dru?yna Gazpromu-Ugry zmierzy?a si? z eksperymentaln? grup? graczy z lokalnego Fakel. Przeciwnikowi brakowa?o g??wnej pary zawodnik?w Volkov-Bogdan, Alexey Safonov rozegra? dwie trzecie meczu, ale linia ?ukowski-?iga?ow by?a w pe?ni sprawna. Po raz kolejny mo?emy si? tylko pochwali? upierzeniem debiutant?w Super League, Tak, wr?ci? do s?u?by Alexei Chanchikov. W du?ej mierze przyklei? recepcj? i doda? czytaj wi?cej »

Nadal pompujemy m?odzie?

W ?rod? Gazprom-Jugra rozegra pierwszy wyjazdowy mecz w Superlidze - w Nowym Urengoju, przeciwko lokalnemu „Torch”. Nasz zesp?? uda? si? do p??nocnych s?siad?w w tym samym znacznie zmniejszonym sk?adzie, kt?ry gra? mecz z Enisey. Dla m?odzie?y Surgut - du?a szansa na pompowanie niezb?dnych umiej?tno?ci, dla „Latarka” – mo?liwo?? rehabilitacji za pora?k? przez Dynamo-LO w drugiej rundzie. W czytaj wi?cej »

Poniewa? stal by?a hartowana

Dzi?ki grze z "Jenisejem" straty osobowe "Gazpromu-Ugry" pomno?one przez dwa: Denis Chereisky wylecia? z klipu, Kirill Fialkovsky i Alexey Chanchikov. Sprowadziwszy m?odych ludzi z „Gwiazdy Jugry”, mieszka?cy Surgut zacz?li studiowa? prac? „Jak hartowano stal”. I hartuje si? w?a?nie w takich meczach - Super League, ??dny punkt?w przeciwnik, wszystko jest doros?e. W pierwszej partii doros?ej siatk?wki z boku czytaj wi?cej »

Krok naprz?d

Mistrzostwa Rosji powoli nabieraj? rozp?du - jutro w Surgut rozegrany zostanie mecz II rundy, Krasnojarsk "Jenisej" przywita Was. Dogodny start u siebie w mistrzostwach Gazpromu-Jugry skre?li? straty osobowe: ka?dy klub bez g??wnego przechodnia, po przek?tnej i dw?ch bocznych graczy b?dzie wygl?da? blado. Ale nasi pr?buj?, jak mo?na, aw meczu z Jenisejem mamy prawo liczy? na wi?cej czytaj wi?cej »

R??ne kategorie wagowe

Gazprom-Yugra jest ju? gorszy od Uralu w doborze graczy, a potem czterech kolejnych siatkarzy z g??wnego sk?adu wypad?o z klipu. Nie mo?na tego stwierdzi?, ?e z nimi ludzie z Surgut wygrywaj?, ale z pewno?ci? zobaczyliby?my bardziej wyr?wnan? gr?. Dlatego nawet Artem Khabibullin musia? przebra? si? w str?j do gry, Pavel Achaminov, kt?ry wyst?powa? kilka razy jako substytut. Nie?le na pocz?tku czytaj wi?cej »

Zaczynamy od Ufa

25 mistrzostwa Rosji w Superleague Parimatch rozpoczynaj? si? we wrze?niu, Pierwsze spotkanie Gazpromu-Jugry odb?dzie si? nast?pnego dnia - u siebie, bez widz?w, przeciwko Ufa „Ural”. Pandemia koronawirusa wprowadzi?a w?asne poprawki, a nadchodz?cy turniej nie odb?dzie si? w zwyk?y spos?b. zw?aszcza, liga zamkni?ta na dwa sezony od degradacji, wszystkie zespo?y b?d? regularnie przyst?powa? do test?w, ulubiony turniej - czytaj wi?cej »

Zwyci?stwo nad sob?

Chocia? protok?? jest wymieniony 2:3, dzi? Gazprom-Jugra odni?s? zdecydowane zwyci?stwo nad sob? - w ko?cu to ze sob? walczy?a dru?yna na placu budowy. Przeciwnik uczciwie uzyska? przewag? protokolarn? w postaci dw?ch punkt?w, chocia? s?dziowie bardzo si? starali, aby tak nie by?o. tak czy siak, ka?dy na wst?pnym etapie Pucharu Rosji rozwi?zuje swoje problemy. Nasz by? - czytaj wi?cej »