Cuperliga
/
Youth League
poprzednia strza?ka
obok strza?ka
Suwak

klub aktualno?ci

Do Nizhnevartovska z nadziej?

W sobot? Gazprom-Jugra, je?li wszystko jest w porz?dku (pah-pah-pah, pukanie do drewna), zagraj? w Nizhnevartovsk z Ugra-Samotlor. Po raz pierwszy w d?ugiej historii derb?w Ugra okoliczno?ci rozwin??y si? w ten spos?b, ?e Surgutyan nie mo?e by? nazwany faworytem nadchodz?cej walki. C?? wi?c, wi?c b?dzie ciekawiej! wydaje, ?e mieszka?cy Ni?niewartowska podpisali pakt o nieagresji z koronawirusem. Po pierwsze, pandemia uratowa?a nas czytaj wi?cej »

Znowu po meczu

Jeste?my (i nie tylko my) liczone, ?e Ni?ny Nowogr?d PYTA, poddane kwarantannie wcze?niej ni? inne kluby Super League, wr?ci do gry na mecz 7. rundy w?a?nie z Gazpromem-Jugr?. Ale nie przeznaczenie - mieszka?cy Ni?nego Nowogrodu nie mieli czasu na powr?t do zdrowia, w klubie jest tylko pi?ciu siatkarzy. ZAPYTAJ przes?ano, zgodzili?my si? i WWF zatwierdzi?o transfer gry mi?dzy naszymi dru?ynami z czytaj wi?cej »

Z dynamo w trybie treningowym

Granie bez widz?w w Moskwie wygl?da?o na dobry trening. W pierwszym secie odlecieli?my po podaniu Tsvetana Sokolova 9:10 z 9:16 - Bu?gar zaaran?owa? ma?? egzekucj?. Dalszy op?r by? nominalny, 14:25. Z pozytywnych: dwie przecznice do Soko?owa, negatywna - nieudana podw?jna zamiana na ko?cu, Achaminow i Miskevich nic nie pomogli. Tak, tak, Shahbanmirzaev nas ma czytaj wi?cej »

?roda w Kutuzovsky

W?r?d masowych odwo?a? kwarantanny mecz?w („Oilman” nie przyjecha? do Surgut, a Dynamo-LO nie przyjdzie) kluby szukaj? i znajduj? kreatywne sposoby wyj?cia z sytuacji. Wi?c Gazprom-Yugra nadal b?dzie gra? 21 pa?dziernik, po prostu nie w domu z bojownikami o sosny, i odwiedzanie ich koleg?w z dru?yny. Na Dynamo mecz 6. rundy z Zenitem Kazanem zosta? prze?o?ony na 11 listopad, po to aby czytaj wi?cej »

W ?rod? gramy w Moskwie!

Jak wiesz, Gazprom-Jugra odwo?a? dwa zbli?aj?ce si? mecze - z Neftyanikiem i Dynamo-LO. Dynamo Moskwa ma podobne problemy. Aby nie pozosta? bez praktyki gry i bardziej r?wnomiernie rozprowadza? przes?ane gry, mieszka?cy Surgutu i Moskali zgodzili si? na mecz 12 wycieczka, kt?ry by? w kalendarzu na pocz?tku grudnia, w nast?pn? ?rod?, 21 pa?dziernik, w Moskwie. Z powodu kwarantanny czytaj wi?cej »

Dynamo-LO te? nie przyjedzie

Mistrzostwa Rosji szybko osi?gaj? szczyt kwarantanny. Informowali?my ju? o odwo?aniu meczu pomi?dzy Gazpromem-Ugr? a Neftyanikiem, Belogorye i Nowosybirsk Lokomotiv r?wnie? posz?y na dwutygodniow? izolacj?. Ostatnie wiadomo?ci: mecz pomi?dzy Gazprom-Yugra i Dynamo-LO, zaplanowane na 21 pa?dziernik, nie odb?dzie si? z tego samego powodu - nasi go?cie zostali dotkni?ci koronawirusem. Dobra wiadomo?? jest taka, jakie polecenia czytaj wi?cej »

Mecz z Oilmanem nie odb?dzie si?

17 Pa?dziernikowy mecz pi?tej rundy mistrzostw Rosji pomi?dzy Gazpromem-Jugr? a Neftyanikiem (Orenburg) nie odb?dzie si? z powodu kwarantanny zespo?u Orenburg. O losach nierozegranego meczu zadecyduje Dyrekcja Wszechrosyjskiej Federacji Pi?ki Siatkowej po konsultacjach z klubami. Mo?liwe opcje: lub przeniesienie gry na p??niejszy termin, lub techniczna pora?ka "Neftyanika".

Tapety na pulpit i telefon kom?rkowy z symbolami Gazpromu-Jugry

Tapeta na komputer / laptop 1024*768 1920*1080 2048*1152 2560*1440 2560*1600 2560*1920 4096*2304 5120*2880 Tapety na Apple Iphone 750*1334 828*1792 1080*1920 1125*2436 1242*2688 Tapeta na Apple Ipad 1536*2048 1620*2160 1668*2224 1668*2388 Inne rozmiary do telefon?w kom?rkowych 1080*1920 1040*2280 1080*2400 1440*3040 1440*3200

Mo?e z?apa?

Gazprom-Jugra przyby? do Bie?gorodu w pe?ni si?, co wcale nie znaczy?o, ?e ta lista jest gotowa do pe?nej gry. W?a?ciciele maj? w?asne problemy: wylecia?y oba segregatory, i spe?ni?a si? nominalna trzecia liczba Wsiewo?od Abramyczew. Od razu zauwa?amy, ?e w obliczu pewnych b??d?w taktycznych i technicznych og?lnie gra? bardzo dobrze, i wzrost w 205 zobacz dodane czytaj wi?cej »

Victoria Kobzar kontynuuje dynasti?

W czarnog?rskiej Podgoricy nasi m?odzi siatkarze z reprezentacji U-17 zostali mistrzami Europy! Dru?yna Turcji zosta?a pokonana w finale turnieju 3:1. Szczeg?lnie zauwa?amy, ?e m?odsza siostra Igora Kobzara, Victoria min??a w dru?ynie. To ju? okazuje si? ca?a dynastia siatk?wki, wychowany przez trenerk? i matk? Alla Ernestovna Kobzar. Gratulacje dla Victorii, jej mama i ca?a rodzina z wielkim sukcesem!

Wybierz sw?j j?zyk / Wybierz j?zyk
РусскийEnglishPolskiБългарскиDeutschFrançaisItalianoEspañol