2024 - 02
2024 - 03
2024 - 04
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

klub aktualno?ci

Poniewa? stal by?a hartowana

Dzi?ki grze z "Jenisejem" straty osobowe "Gazpromu-Ugry" pomno?one przez dwa: Denis Chereisky wylecia? z klipu, Kirill Fialkovsky i Alexey Chanchikov. Sprowadziwszy m?odych ludzi z „Gwiazdy Jugry”, mieszka?cy Surgut zacz?li studiowa? prac? „Jak hartowano stal”. I hartuje si? w?a?nie w takich meczach - Super League, ??dny punkt?w przeciwnik, wszystko jest doros?e. W pierwszej partii doros?ej siatk?wki z boku czytaj wi?cej »

Krok naprz?d

Mistrzostwa Rosji powoli nabieraj? rozp?du - jutro w Surgut rozegrany zostanie mecz II rundy, Krasnojarsk "Jenisej" przywita Was. Dogodny start u siebie w mistrzostwach Gazpromu-Jugry skre?li? straty osobowe: ka?dy klub bez g??wnego przechodnia, po przek?tnej i dw?ch bocznych graczy b?dzie wygl?da? blado. Ale nasi pr?buj?, jak mo?na, aw meczu z Jenisejem mamy prawo liczy? na wi?cej czytaj wi?cej »

R??ne kategorie wagowe

Gazprom-Yugra jest ju? gorszy od Uralu w doborze graczy, a potem czterech kolejnych siatkarzy z g??wnego sk?adu wypad?o z klipu. Nie mo?na tego stwierdzi?, ?e z nimi ludzie z Surgut wygrywaj?, ale z pewno?ci? zobaczyliby?my bardziej wyr?wnan? gr?. Dlatego nawet Artem Khabibullin musia? przebra? si? w str?j do gry, Pavel Achaminov, kt?ry wyst?powa? kilka razy jako substytut. Nie?le na pocz?tku czytaj wi?cej »

Zaczynamy od Ufa

25 mistrzostwa Rosji w Superleague Parimatch rozpoczynaj? si? we wrze?niu, Pierwsze spotkanie Gazpromu-Jugry odb?dzie si? nast?pnego dnia - u siebie, bez widz?w, przeciwko Ufa „Ural”. Pandemia koronawirusa wprowadzi?a w?asne poprawki, a nadchodz?cy turniej nie odb?dzie si? w zwyk?y spos?b. zw?aszcza, liga zamkni?ta na dwa sezony od degradacji, wszystkie zespo?y b?d? regularnie przyst?powa? do test?w, ulubiony turniej - czytaj wi?cej »

Zwyci?stwo nad sob?

Chocia? protok?? jest wymieniony 2:3, dzi? Gazprom-Jugra odni?s? zdecydowane zwyci?stwo nad sob? - w ko?cu to ze sob? walczy?a dru?yna na placu budowy. Przeciwnik uczciwie uzyska? przewag? protokolarn? w postaci dw?ch punkt?w, chocia? s?dziowie bardzo si? starali, aby tak nie by?o. tak czy siak, ka?dy na wst?pnym etapie Pucharu Rosji rozwi?zuje swoje problemy. Nasz by? - czytaj wi?cej »

Pierwsza pi?ta

Gazprom-Yugra nadal ci?gnie wielk? siatk?wk? za w?sy, pr?buj?c znale?? sw?j poziom odporno?ci na gigant?w. Mecz z mistrzem i w?a?cicielem okaza? si? niejednoznaczny, ale w obecnych okoliczno?ciach jest ca?kiem jadalny. W pierwszej partii mieszka?cy Surgut „na s?u?bie” byli podrz?dni - 11:14, 12:16, ale kolejny mikrosegment wygra? z wynikiem 4:1 w du?ej mierze z powodu b??d?w w?a?cicieli, zw?aszcza Pavel Kruglov. Nast?pnie w czwartym czytaj wi?cej »

Eksperymenty trwaj?

Gazprom-Yugra wszed? do gry z Jenisejem w wysoce eksperymentalnym sk?adzie: Akhaminov-Shahbanmirzaev, Chereisky-Dovgan, Fialkovsky-Slobodyanyuk. Szeroka rotacja doprowadzi?a do fiaska w pierwszym secie: najpierw Slobodyanyuk p?ywa? na pot??nych kana?ach Skrimova, a potem, przez bezw?adno??, przestali?my radzi? sobie z bardzo prostymi karmieniami Todora. Konto z 4:7 odlecia? do 4:13 i tam walka si? sko?czy?a, 15:25. W sekund? czytaj wi?cej »

dobrze, Zaitsev, pogoda!

Drug? rund? eliminacji Pucharu Rosji Gazprom-Jugra rozpocz?? w Nowosybirsku meczem z Kuzbassem. W przeddzie? dru?yny Kemerowo stoczyli pe?nowymiarowy pi?ciosetowy pojedynek z Jenisejem i postanowili nie op??nia? spotkania z Surgutianami - pole bitwy trafi?o na miejsce.: Kobzar-Zaitsev, Markin-Pakshin, Shcherbakov-Krsmanovich. W pierwszej partii mieszka?cy Surguta praktycznie si? nie pokazali i przegrali., co nazywa si?, dla wszystkich czytaj wi?cej »