003-0
003-0
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

Kanał wiadomości

siatk?wka kr?gle: strajku podache

Konwencjonalnie, dopasowanie mo?e by? podzielona na dwie cz??ci:: pierwsze i trzeciego zestawu Surgut radz? sobie Moskali podawaniem, a druga i czwarta rata go?cie grali z nami w rodzaju siatk?wki kr?gle, Nanoszenie seryjnie odbioru. Ju? w otworze na boisku Pavel Pankov Dynamo zdoby? pierwszy rezerwy - z 4:4 z 4:7. Surgut przywr?cony parytet na czytaj wi?cej »

Graj?c bez widz?w

Klub siatk?wka raporty „Gazprom-Ugra”, ?e mecz rundy mistrzostw Rosji z Moskwy „Dynamo” kwalifikacyjna odb?dzie si? bez kibic?w. wierzymy, ?e w przypadku pandemii infekcji koronawirusem bardzo wa?ne jest, aby wykonywa? odpowiedzialno?ci spo?ecznej. chocia?, ?e sytuacja w Chanty Surgut i stosunkowo zamo?nych, мы обязаны принять все возможные меры для профилактики и предотвращения распространения вируса SARS?CoV?2. oczywi?cie, ?e czytaj wi?cej »

"Gazprom-Ugra" – „Dynamo Moskwa”: kolacja serwowana jest!

Nie zaczynaj z aktualno?ciami koronawirusa teraz jako? nawet nieprzyzwoicie. Dlatego - Pojedynek wirus "Gazprom-Ugra" i "Dynamo", pah-pah-pah, nie powinny kolidowa?. Surgut ?adnych ogranicze? w grach, Kontyngent Moskwy widz jest ograniczona do pi?ciu tysi?cy, co wi?cej ni? dopuszczalna. Jak opisa? tutaj, decyduj?cy, zapa?ki? podczas, ?e wczoraj by? kluczowy do spotkania z Surgut czytaj wi?cej »

Kto jest kim tu i teraz

Kt?re doprowadzi?y do ??g?adkiej cz??ci ?ci?tego rosyjskiej mistrzostw, w kt?rym, niemniej jednak, widzieli?my wszystko - ?zy i b?l, rado?? i rozkosz, pi?kna gra i niesamowite historie. W kr?tkim Wszystko, za co kochamy siatk?wk?! Je?li spr?bujesz przydzieli? czego? podstawowe, definiowania w tych mistrzostwach, Chcia?bym wspomnie? pewne zamieszanie, Zamieszanie i niezdecydowanie. pr?bowa? czytaj wi?cej »

Pokuta sezon

„Gazprom-Ugra” w „flaga” w sezonie zaprezentowa? sensacj? i wskoczy? do ostatniego wagonu z poci?g?w wyje?d?aj?cych playoffs. Bi? Kazan "Zenith" – super wyzwanie, bicie sucha - prawie nierealne. A? do tego dnia. Alex Verbov rozpocz?? gr? z Laurent Alekno funkcj? spoiwa, w Surgut z nietypowym - Alexander Boldyrev w miejscu doigrovschika. Gospodarze rzucili si? ze swoich miejsc w czytaj wi?cej »

Wreszcie - Kazan "Zenith"

W sobot? zako?czy?a wst?pn? cz??? rosyjskiej Mistrzostwa w Super League PariMatch. Dla "Gazprom-Ugra" - gra w domu z Kazan "Zenith". Aby wy?wietli? wszystkie tytu?y strony naszego przeciwnika znudzi, jeden Champions League - sze?? zwyci?stw. W obecnym sezonie, prawda, tu? Ligi Mistrz?w nie rozwin??a, dwa opcjonalne zniszczenia pozostawione turnieju w Kazaniu. Ale w lidze, czytaj wi?cej »

da? zwyci?stwo

„Gazprom-Ugra” da? prawie wygra? mecz, Podtrzymujemy tez? hackneyed, ?e trzeba gra? do ostatniej pi?ki. Surgut zacz?? bardzo jasno - 4:1 Po Ace Muzaya. „Torch” przylgn?? gry, ale to, ?e clung. "Gazprom-Ugra" poszed? do przodu, zbieranie jedn? przerw? po drugim, dzi?ki wy?szo?ci na siatce. 10:5 w?a?ciciele przenie?li si? do 18:11 po udanym ataku Muzaya, i czytaj wi?cej »

Ledwie dzie? kalendarzowy

29 Luty - rzadki dzie? w kalendarzu. Nasz profil Europejska Konfederacja og?osi?a „Jeszcze jeden dzie? w siatk?wk?” (#1dayMore4Volleyball) - w ramach transakcji na ca?ym kontynencie b?dzie gospodarzem r??nego siatk?wk? zabawy. mamy r?wnie?, Surgut, To b?dzie zabawa w ka?dym razie - mecz z „Torch” b?dzie, ewentualnie, najwa?niejsze dla „Gazprom-Ugra” w ca?ym sezonie. Mamy ju? spe?nione czytaj wi?cej »

Runda dziesi?ta zamkni?ty

"Gazprom-Ugra", zw?aszcza bez wysi?ku, Straci? w Kazaniu „Zenith” w dziesi?tym meczu rundy prze?o?one. Lub „Zenith”, zw?aszcza bez wysi?ku, won Surgut? Cokolwiek to by?o, nie szczeg?lnie napi?te. W pierwszym secie Kazan umie?ci? najsilniejszy zesp?? i zatrzasn?? jednostk? go??. Muse zdoby? tylko dwie bramki, Samojlenko zamkni?ty w ?rodku i Dovgan, i Chereiskaya. K powrotem czytaj wi?cej »

Znowu na Wo?dze

Ostatnie dni naszego zespo?u posiada, aktywnie zmian? stref czasowych mi?dzy dw?ch wielkich rosyjskich rzek. Tym razem b?dzie troch? Volga tatarski: wreszcie, przez M? i zbior?w fizycznych, „Zenit Kaza?” i „Gazprom-Ugra” doszed? do siebie. a zatem, mamy r?wnie? planowana podr?? w czasie: natychmiast po rundzie 19, my szybko do przodu do 10 th. wygra? czytaj wi?cej »