2024 - 02
2024 - 03
2024 - 04
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

Kanał wiadomości

Znowu po meczu

Jeste?my (i nie tylko my) liczone, ?e Ni?ny Nowogr?d PYTA, poddane kwarantannie wcze?niej ni? inne kluby Super League, wr?ci do gry na mecz 7. rundy w?a?nie z Gazpromem-Jugr?. Ale nie przeznaczenie - mieszka?cy Ni?nego Nowogrodu nie mieli czasu na powr?t do zdrowia, w klubie jest tylko pi?ciu siatkarzy. ZAPYTAJ przes?ano, zgodzili?my si? i WWF zatwierdzi?o transfer gry mi?dzy naszymi dru?ynami z czytaj wi?cej »

Z dynamo w trybie treningowym

Granie bez widz?w w Moskwie wygl?da?o na dobry trening. W pierwszym secie odlecieli?my po podaniu Tsvetana Sokolova 9:10 z 9:16 - Bu?gar zaaran?owa? ma?? egzekucj?. Dalszy op?r by? nominalny, 14:25. Z pozytywnych: dwie przecznice do Soko?owa, negatywna - nieudana podw?jna zamiana na ko?cu, Achaminow i Miskevich nic nie pomogli. Tak, tak, Shahbanmirzaev nas ma czytaj wi?cej »

?roda w Kutuzovsky

W?r?d masowych odwo?a? kwarantanny mecz?w („Oilman” nie przyjecha? do Surgut, a Dynamo-LO nie przyjdzie) kluby szukaj? i znajduj? kreatywne sposoby wyj?cia z sytuacji. Wi?c Gazprom-Yugra nadal b?dzie gra? 21 pa?dziernik, po prostu nie w domu z bojownikami o sosny, i odwiedzanie ich koleg?w z dru?yny. Na Dynamo mecz 6. rundy z Zenitem Kazanem zosta? prze?o?ony na 11 listopad, po to aby czytaj wi?cej »

W ?rod? gramy w Moskwie!

Jak wiesz, Gazprom-Jugra odwo?a? dwa zbli?aj?ce si? mecze - z Neftyanikiem i Dynamo-LO. Dynamo Moskwa ma podobne problemy. Aby nie pozosta? bez praktyki gry i bardziej r?wnomiernie rozprowadza? przes?ane gry, mieszka?cy Surgutu i Moskali zgodzili si? na mecz 12 wycieczka, kt?ry by? w kalendarzu na pocz?tku grudnia, w nast?pn? ?rod?, 21 pa?dziernik, w Moskwie. Z powodu kwarantanny czytaj wi?cej »

Dynamo-LO te? nie przyjedzie

Mistrzostwa Rosji szybko osi?gaj? szczyt kwarantanny. Informowali?my ju? o odwo?aniu meczu pomi?dzy Gazpromem-Ugr? a Neftyanikiem, Belogorye i Nowosybirsk Lokomotiv r?wnie? posz?y na dwutygodniow? izolacj?. Ostatnie wiadomo?ci: mecz pomi?dzy Gazprom-Yugra i Dynamo-LO, zaplanowane na 21 pa?dziernik, nie odb?dzie si? z tego samego powodu - nasi go?cie zostali dotkni?ci koronawirusem. Dobra wiadomo?? jest taka, jakie polecenia czytaj wi?cej »

Mecz z Oilmanem nie odb?dzie si?

17 Pa?dziernikowy mecz pi?tej rundy mistrzostw Rosji pomi?dzy Gazpromem-Jugr? a Neftyanikiem (Orenburg) nie odb?dzie si? z powodu kwarantanny zespo?u Orenburg. O losach nierozegranego meczu zadecyduje Dyrekcja Wszechrosyjskiej Federacji Pi?ki Siatkowej po konsultacjach z klubami. Mo?liwe opcje: lub przeniesienie gry na p??niejszy termin, lub techniczna pora?ka "Neftyanika".

Tapety na pulpit i telefon kom?rkowy z symbolami Gazpromu-Jugry

Tapeta na komputer / laptop 1024*768 1920*1080 2048*1152 2560*1440 2560*1600 2560*1920 4096*2304 5120*2880 Tapety na Apple Iphone 750*1334 828*1792 1080*1920 1125*2436 1242*2688 Tapeta na Apple Ipad 1536*2048 1620*2160 1668*2224 1668*2388 Inne rozmiary do telefon?w kom?rkowych 1080*1920 1040*2280 1080*2400 1440*3040 1440*3200

Mo?e z?apa?

Gazprom-Jugra przyby? do Bie?gorodu w pe?ni si?, co wcale nie znaczy?o, ?e ta lista jest gotowa do pe?nej gry. W?a?ciciele maj? w?asne problemy: wylecia?y oba segregatory, i spe?ni?a si? nominalna trzecia liczba Wsiewo?od Abramyczew. Od razu zauwa?amy, ?e w obliczu pewnych b??d?w taktycznych i technicznych og?lnie gra? bardzo dobrze, i wzrost w 205 zobacz dodane czytaj wi?cej »

Dobry początek

„Gwiazda Jugry” z powodzeniem udała się do sąsiedniego Niżniewartowska, gdzie odbywały się mecze I rundy Mistrzostw Rosji w Młodzieżowej Lidze Siatkówki. Nasze młode talenty spotkały się dwukrotnie z „Pochodnią” Nowego Urengoja, brązowy medalista ostatnich mistrzostw, i Krasnojarsk „Jenisey-2”, po trzech zwycięstwach w czterech meczach. Główni górnicy „Zvezdy” w zeszłym sezonie masowo bronią honoru bezkrwawego „Gazpromu-Jugry”, więc byłoby logiczne czytaj wi?cej »

Victoria Kobzar kontynuuje dynasti?

W czarnog?rskiej Podgoricy nasi m?odzi siatkarze z reprezentacji U-17 zostali mistrzami Europy! Dru?yna Turcji zosta?a pokonana w finale turnieju 3:1. Szczeg?lnie zauwa?amy, ?e m?odsza siostra Igora Kobzara, Victoria min??a w dru?ynie. To ju? okazuje si? ca?a dynastia siatk?wki, wychowany przez trenerk? i matk? Alla Ernestovna Kobzar. Gratulacje dla Victorii, jej mama i ca?a rodzina z wielkim sukcesem!