Lokomotiv

3

-

1

SDYUSHOR-Lokomotiv

Cup of Russia - 5 First stage
 
1 5
09/09/2012
16.00.00 . Tennis Center 
Surgut
:

 

1 25 22-25
2 24 25-18
3 22 25-17
4 28 26-24
1.39 98-84
Lokomotiv
 Voronkov A. G.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 ZUBKOV ANDREY 5 6 5 6 5 5 +2 21 1 5 1
2 DIVISH LUCASH
4 VOLVICH ARTYOM * 2
5 MAKHORTOV VYACHESLAV 1 2 1 2 8 3 +2 15 1 9 1 7 78% 1
7 VORONKOV FILIPP 2 3 2 3 18 9 +4 19 3 2 32 4 3 15 47% 1
8 BIRYUKOV DENIS * 4 5 +4 8 6 50% 33% 9 1 5 56%
9 KRASILNIKOV DMITRIY * 2 +1 3 1 1 100% 1
11 ZHILIN ILIYA 3 4 3 1 13 5 -3 12 6 1 21 3 52% 33% 22 1 4 11 50% 1
13 GOLUBEV VALENTIN (L) * * * * 25 72% 56%
16 GUTSALYUK ALEXANDER 4 5 4 5 6 +2 10 1 6 1 5 83% 1
17 SHULEPOV IGOR 6 1 6 9 4 7 1 17 2 53% 35% 16 1 3 6 38% 3
18 SIDENKO KONSTANTIN (L)
19 GLIVENKO BOGDAN
66 26 +12 97 13 8 70 5 59% 41% 95 8 11 50 53% 8
. % % %
1 1 15 2 4 21 2 1 22 3 55% 32% 25 4 15 60% 2
2 3 12 3 7 25 2 3 15 60% 60% 27 2 4 12 44% 3
3 3 11 1 10 25 7 3 13 62% 54% 21 3 1 11 52% 1
4 1 12 2 11 26 2 1 20 2 60% 30% 22 3 2 12 55% 2
SDYUSHOR-Lokomotiv
 Fesikov V.G.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
2 Kulikov Maxim 6 1 6 1 6 2 +2 10 1 7 1 4 57% 2
6 Sammelvuo Tuomas 5 * 8 3 +6 11 3 1 1 8 1 5 62%
7 Kobilev Alexei * * * 1 -1 1 4 2 1 25%
8 Komarov Ivan * 2 * 1 1 -4 3 2 8 1 50% 25% 5 1 1 1 20%
11 Anoykin Sergei (C) 3 4 3 4 7 1 16 3 1 9 5 56% 1
12 Gavrilov Konstantin 4 5 4 5 10 4 +2 13 19 3 3 8 42% 2
13 Tertyshnikov Alexei * 6 * 6 11 2 +3 5 1 28 3 43% 18% 21 2 10 48% 1
14 Tayursky Pavel 2 3 5 3 14 4 +3 14 1 1 24 1 42% 21% 32 4 3 11 34% 2
15 Aksyutin Nikita
16 Kabeshov Alexei (L) * * * * -2 23 2 48% 35%
17 Osipov Konstantin 1 2 1 2 5 2 -2 11 6 3 2 67% 3
22 Zhos Roman * -1
63 19 +6 84 14 5 84 8 44% 24% 108 13 8 47 44% 11
. % % %
1 3 16 4 2 25 3 3 19 1 53% 37% 26 2 16 62% 4
2 10 4 4 18 3 23 3 30% 17% 33 4 3 10 30% 4
3 7 1 9 17 4 18 3 33% 22% 18 3 1 7 39% 1
4 2 14 2 6 24 4 2 24 1 58% 21% 31 6 2 14 45% 2
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007