"GAZPROM-UGRA" SURGUT

1

-

3

"Lokomotiv" Novosibirsk

Cup of Siberia 2012 - Final
 
21/10/2012
18.00.00 .  
Surgut
:

 

1 23 18-25
2 26 25-20
3 23 16-25
4 30 24-26
1.42 83-96
"GAZPROM-UGRA" SURGUT
 Tolochko A.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
2 Mysin Anton 2 1 2 1 18 6 +7 16 3 1 1 1 30 1 5 16 53% 1
6 Smolyar Artem 4 3 4 3 6 2 +3 13 1 1 6 4 67% 1
7 Alexiev Todor 6 5 6 5 18 6 +5 5 24 1 58% 50% 34 3 8 16 47% 2
8 Parhuta Vladimir
9 Leontiev Dmitriy * * * * 1 1 -2 11 3 1
10 Todorov Teodor 1 6 1 6 8 6 -1 8 2 10 1 4 40% 2
11 Snegirev Sergey (L) * * * * -4 20 4 30% 25%
12 Shulga Sergey * 4 4
14 Belov Viktor (L) * 9 33% 22%
15 Proskurnya Maxim *
17 Habibullin Artem 5 4 5 3 3 -1 13 2 1 3
18 Rodichev Alexey (C) 3 2 3 2 10 4 -5 14 1 1 32 4 53% 41% 26 5 5 7 27% 2
64 28 +2 84 10 6 86 10 47% 37% 107 9 19 47 44% 11
. % % %
1 3 14 1 18 3 3 24 3 38% 29% 28 2 4 14 50%
2 2 11 6 6 25 1 2 18 2 39% 28% 25 3 4 11 44% 6
3 9 2 5 16 2 22 4 41% 36% 22 2 5 9 41% 2
4 1 13 3 7 25 4 1 22 1 68% 55% 32 2 6 13 41% 3
"Lokomotiv" Novosibirsk
 Voronkov A.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Zubkov Andrey
2 Divish Lukash 1 1 1 1 14 3 +7 14 1 1 17 65% 59% 23 3 2 10 43% 3
3 Nilsson Marcus 3 3 3 3 22 14 +16 14 1 2 36 5 19 53% 1
4 Volvyich Artyom 5 5 5 5 15 9 +5 13 2 2 12 2 7 58% 6
5 Makhortov Vyacheslav *
7 Voronkov Filipp
8 Biryukov Denis 4 * 4 4 5 3 -2 16 2 2 20 3 25% 10% 9 1 2 22% 1
11 Zhilin Iilyia * 4 2 2 -1 3 5 80% 80% 7 3 2 29%
12 Butko Alexander 6 6 6 6 6 3 +2 21 1 2 4 1 25% 3
13 Golubev Valentin (L) * * * -2 13 2 46% 31%
16 Gutsalyuk Alexandr 2 2 2 2 11 6 +3 14 2 1 9 2 1 5 56% 5
17 Shulepov Igor
18 Sidenko Konstantin (L) * * * -1 19 1 63% 58%
75 40 +27 95 9 10 74 6 51% 42% 100 8 11 46 46% 19
. % % %
1 3 13 4 5 25 1 3 15 3 53% 47% 18 13 72% 4
2 2 9 4 5 20 2 2 24 2 46% 33% 31 3 6 9 29% 4
3 4 12 5 4 25 3 4 14 64% 50% 22 2 2 12 55% 5
4 1 12 6 7 25 3 1 21 1 48% 43% 29 3 3 12 41% 6
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007