2024 - 02
2024 - 03
2024 - 04
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

Kanał wiadomości

G??D ZWYCI?STWA

Po zdobytym punkcie w Kemerowie apetyty Gazpromu-Jugry zostan? rozegrane w najbli?sz? niedziel? w Nowosybirsku, gdzie na miejscu zostanie zaprezentowane specjalne danie - lokalny Lokomotiv. jednak, naczynie b?dzie musia?o by? najpierw nap?dzane, bierz i gotuj, co jest bardzo trudne, bior?c pod uwag? kontrkulinarne roszczenia Nowosybirska. og?lnie rzecz bior?c, kto zrobi kotlet z kogo i czy zrobi - pytanie jest otwarte i bardzo czytaj wi?cej »

Wolicjonalna pora?ka

Utrata wyniku 2:3 p??niej 2:0 musi rozczarowa?, ale tutaj pojawia si? dobrze znane pytanie zwi?zane z wype?nieniem szklanki - czy jest ona w po?owie pe?na, czy tak samo pusta? Atak "Gazpromu-Jugry" w ostatnich trzech setach rozczarowa?: w rzeczywisto?ci, nie by?o niezawodnej przek?tnej, w centrum absolutnie nic nie zosta?o uko?czone, poddali si? jako ostatni ... Ale pierwsze dwie gry pokaza?y, co czytaj wi?cej »

Z WIZYT? POLETAEWA I CO

Gazprom-Jugra w dobrych nastrojach po zwyci?stwie nad sto?ecznym Dynamo i tygodniu owocnej pracy wyruszy? na wyjazdow? wycieczk? tras? Kemerowo-Nowosybirsk-Samara. Pierwszy przystanek w stolicy Kuzbass, na pewno, najtrudniejszy, w ko?cu przeciwnik s?usznie zajmuje drug? lini? w klasyfikacji mistrzostw, wygrywaj?c zwyci?stwa w 12 mecze z 14. Formu?a sukcesu Kuzbassa to rywal, podzielone przez Poletaev. Kiedy czytaj wi?cej »

M?ODZIE? TO WI?CEJ NI? TURNIEJ

17-20 Stycze? w Surgut odby?y si? mecze VI rundy Mistrzostw Rosji w M?odzie?owej Lidze Siatk?wki z udzia?em dru?yn „Star of Yugra” (Surgut), "Uniwersytet" (Nizhnevartovsk), „Z?ote Or?y Uralu” (Ufa) i Zenit-UOR (Kazan). uwaga, ?e mieszka?cy Kazania i Ufy s? w czo??wce mistrzostw, a zespo?y Ugry wci?? szukaj? podej?cia na szczyty. Dru?yna Nizhnevartovsk poradzi?a sobie lepiej w ostatniej rundzie - czytaj wi?cej »

ROSJA UZNA?A RYWALI NA EURO 2019

W Brukseli (Belgia) odby?o si? losowanie turnieju fina?owego Mistrzostw Europy 2019, kt?ra po raz pierwszy odb?dzie si? na terytorium czterech kraj?w jednocze?nie - Belgii, Holandia, Francja i S?owenia. Decyduj?ce mecze odbywaj? si? w Pary?u (Francja). Daty turnieju - 12-29 wrzesie?. R?wnie? po raz pierwszy bior? udzia? w turnieju fina?owym 24 polecenia, s? podzielone na 4 wst?pne sz?stki etapu. Przez 4 najlepszy uczestnik z czytaj wi?cej »

LIGA M?ODZIE?OWA W SURGUT

C 17 na 20 January Surgut akceptuje 6 Tour Championship League Youth. Opr?cz gospodarzy o zwyci?stwo na Premier Arenie powalczy lokalna dru?yna Zvezda Ugra, Nizhnevartovsk University., Kaza? „Zenit-UOR” i Ufa „Berkuts of the Ural”. Widzowie b?d? mieli dwa mecze dziennie. Spotkania z udzia?em zespo?u Surgut rozpoczn? si? za 15:00, pierwsze mecze - dwie godziny wcze?niej. 17 stycze?, czwartek. 13.00 Nizhnevartovsk - Kaza? 1:3 15.00 Surgut - Ufa 1:3 18 stycze?, czytaj wi?cej »

WSZYSTKO W KO?KU

Super League rozegra?a pierwsz? rund?, a nawet wesz?a troch? do drugiej - pora na pierwszy szkic wielkiego obrazu. Wydawa?oby si? - wszystko jest proste: im wy?ej ta lub inna dru?yna jest w klasyfikacji, tym wi?cej pochwa? otrzymuje. Ale s? te? niuanse - porozmawiajmy o nich z my?l? o drugiej rundzie. Na pocz?tek - genera? czytaj wi?cej »

MOSKWA BRAL

Gazprom-Jugra gra? bardziej zdyscyplinowany i bezinteresowny, wygranie podstawowych element?w - odbioru i podania. I nawet brak wyra?nej gry po przek?tnej nie przeszkodzi? ludziom Surgut w prze?amaniu passy przegranych. "Gazprom-Ugra" (Surgut) - Dynamo (Moskwa)3:0 (25:20, 25:21, 25:20) W r?wnym otwarciu Bogdan Glivenko dwukrotnie nie poradzi? sobie z bezpo?rednimi obowi?zkami i zostaje zast?piony przez Jordan Bisset (5:7). Dzi?ki wysi?kom prawie bezb??dnym w tym czytaj wi?cej »

PAMI?TAJ O WSZYSTKICH

W czternastej rundzie Gazprom-Jugra zamyka list? rywali w pierwszej rundzie z moskiewskim Dynamo. S?siedzi spotykaj? si? w klasyfikacji - Moskale zajmuj? si?dme miejsce z siedmioma zwyci?stwami, Surgut z czterema zwyci?zcami - ?smy. oczywi?cie, ?e nawet je?li wygra Gazprom-Jugra, nie b?dzie w stanie wyprzedzi? Dynamo, ale b?dzie m?g? pozosta? w strefie play-off - bo Nova oddycha w plecy, czytaj wi?cej »

MA?O SI? NIE LICZY

Surgutyani ponownie nie poradzili sobie z w?asn? us?ug? na swojej stronie. I rywal, bez ceregieli, postawi? tradycyjny zak?ad na mocarne trio Petrich-Perrin-Zemchenok i wywalczy? zwyci?stwo w meczu, pozostawi?a niejednoznaczne wra?enie. Ca?a gra toczy?a si? w przeci?gaj?cych si? falach - potem w jedn?, potem w drug? stron?. W debiucie Gazprom-Jugra pr?bowa? przej?? inicjatyw? w swoje r?ce, ale dwa z rz?du czytaj wi?cej »