Cuperliga
/
Youth League
poprzednia strza?ka
obok strza?ka
Suwak

Posty oznaczone: transfer

Trzy na dwa w styczniu

Data prze?o?enia meczu V rundy mistrzostw Rosji sta?a si? znana, kt?re Gazprom-Yugra i Neftyanik (Orenburg) brakowa?o z powodu kwarantanny w dru?ynie naszych rywali. Dru?yny rozegraj? dwa mecze z rz?du w Surgut, 9 i 10 stycze?, w wyr?wnaniu 5 i 17 rundy mistrzostw. a zatem, w styczniu b?dziemy mieli trzy kolejne weekendy gry podw?jnej w Surgut. 16 i 17 czytaj wi?cej »

Znowu po meczu

Jeste?my (i nie tylko my) liczone, ?e Ni?ny Nowogr?d PYTA, poddane kwarantannie wcze?niej ni? inne kluby Super League, wr?ci do gry na mecz 7. rundy w?a?nie z Gazpromem-Jugr?. Ale nie przeznaczenie - mieszka?cy Ni?nego Nowogrodu nie mieli czasu na powr?t do zdrowia, w klubie jest tylko pi?ciu siatkarzy. ZAPYTAJ przes?ano, zgodzili?my si? i WWF zatwierdzi?o transfer gry mi?dzy naszymi dru?ynami z czytaj wi?cej »

Z dynamo w trybie treningowym

Granie bez widz?w w Moskwie wygl?da?o na dobry trening. W pierwszym secie odlecieli?my po podaniu Tsvetana Sokolova 9:10 z 9:16 - Bu?gar zaaran?owa? ma?? egzekucj?. Dalszy op?r by? nominalny, 14:25. Z pozytywnych: dwie przecznice do Soko?owa, negatywna - nieudana podw?jna zamiana na ko?cu, Achaminow i Miskevich nic nie pomogli. Tak, tak, Shahbanmirzaev nas ma czytaj wi?cej »

W ?rod? gramy w Moskwie!

Jak wiesz, Gazprom-Jugra odwo?a? dwa zbli?aj?ce si? mecze - z Neftyanikiem i Dynamo-LO. Dynamo Moskwa ma podobne problemy. Aby nie pozosta? bez praktyki gry i bardziej r?wnomiernie rozprowadza? przes?ane gry, mieszka?cy Surgutu i Moskali zgodzili si? na mecz 12 wycieczka, kt?ry by? w kalendarzu na pocz?tku grudnia, w nast?pn? ?rod?, 21 pa?dziernik, w Moskwie. Z powodu kwarantanny czytaj wi?cej »

Dynamo-LO te? nie przyjedzie

Mistrzostwa Rosji szybko osi?gaj? szczyt kwarantanny. Informowali?my ju? o odwo?aniu meczu pomi?dzy Gazpromem-Ugr? a Neftyanikiem, Belogorye i Nowosybirsk Lokomotiv r?wnie? posz?y na dwutygodniow? izolacj?. Ostatnie wiadomo?ci: mecz pomi?dzy Gazprom-Yugra i Dynamo-LO, zaplanowane na 21 pa?dziernik, nie odb?dzie si? z tego samego powodu - nasi go?cie zostali dotkni?ci koronawirusem. Dobra wiadomo?? jest taka, jakie polecenia czytaj wi?cej »

Z „Lokomotywa” zagraj? dzie? wcze?niej

W zwi?zku z udzia?em w Nowosybirsku „Lokomotywa” w Pucharze CEV Federacji Siatk?wki Rosji prze?o?ony pasuj? 14 runda krajowych mistrzostwach, „Gazprom-Ugra” – «Lokomotiv». Spotkamy si? z Nowosybirska w „Premier Arena” nie jest w szabat, 25 stycze?, dzie? wcze?niej, pi?tek, 24-stycze?. kopa? 20 godzin. przywo?anie, Jest to drugie odroczenie gier „Gazprom-Ugra”, pierwszy zwi?zany czytaj wi?cej »

tutaj, nowy skr?caj?

Siatk?wka klub „Gazprom-Ugra” og?osi? przeniesienie meczu przeciwko Kazan „Zenith” na inny termin w zwi?zku z udzia?em Kaza? w Pucharze ?wiata w Brazylii Klub. Musimy zrobi? to jeszcze raz - teraz gra zostanie przeniesiona z 15 stycznia do 26 luty. Tym razem - w zwi?zku z mianowaniem po?owie stycznia kr?tkoterminowych op?at kandydat?w na krajowy czytaj wi?cej »

Wybierz sw?j j?zyk / Wybierz j?zyk
РусскийEnglishPolskiБългарскиDeutschFrançaisItalianoEspañol