003-0
003-0
003-0
003-0
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

Posty oznaczone: pandemiczny

Miesi?c bez siatk?wki. O czym oni m?wi??

Ju? od miesi?ca nie graj? w siatk?wk? w Rosji - ostatnie mecze w MVL min??y 21 marzec. niemniej jednak, ?ycie toczy si? dalej: aktywny rynek transferowy, trenerzy i zawodnicy udzielaj? wywiad?w i wyst?p?w, i tylko przysz?o?? jest obj?ta kurtyn? koronawirusa, na kt?re nie b?dziesz szuka?. Aby przyczyni? si? do wizerunku przemocy, postanowili?my podsumowa? w ka?dy pi?tek czytaj wi?cej »

"Gazprom-Ugra" ko?czy sezon

Sytuacja z rozwojem pandemii koronawirusa SARS CoV-2 zmienia si? codziennie: W krajach i regionach nak?adane s? wszystkie nowe ograniczenia. W tej chwili nie ma bezpo?redniego zakazu gry powrotnej rundy kwalifikacyjnej Mistrzostw rosyjskiej pomi?dzy kapita?em „Dinamo” i „Gazprom-Ugra” w Moskwie: jest tylko zalecenie Ministerstwa Sportu Federacji Rosyjskiej, aby ograniczy? przeprowadzenie zawod?w All-rosyjskich szczebla z 16 od marca do burmistrza zakazu czytaj wi?cej »

Graj?c bez widz?w

Klub siatk?wka raporty „Gazprom-Ugra”, ?e mecz rundy mistrzostw Rosji z Moskwy „Dynamo” kwalifikacyjna odb?dzie si? bez kibic?w. wierzymy, ?e w przypadku pandemii infekcji koronawirusem bardzo wa?ne jest, aby wykonywa? odpowiedzialno?ci spo?ecznej. chocia?, ?e sytuacja w Chanty Surgut i stosunkowo zamo?nych, мы обязаны принять все возможные меры для профилактики и предотвращения распространения вируса SARS?CoV?2. oczywi?cie, ?e czytaj wi?cej »