003-0

Mistrzostwa Rosji. MEN. LIGA MŁODZIEŻY. 2022-2023

g. Nowosybirsk

g. Nowosybirsk

g. Nowosybirsk

g. Nowosybirsk

g. Nowosybirsk

g. Nowosybirsk

Surgut okre?lony czas (GMT+5)