Cuperliga
/
Youth League
poprzednia strza?ka
obok strza?ka
Suwak

Dynamo-LO te? nie przyjedzie

Mistrzostwa Rosji szybko osi?gaj? szczyt kwarantanny. Informowali?my ju? o odwo?aniu meczu pomi?dzy Gazpromem-Ugr? a Neftyanikiem, Belogorye i Nowosybirsk Lokomotiv r?wnie? posz?y na dwutygodniow? izolacj?. Ostatnie wiadomo?ci: mecz pomi?dzy Gazprom-Yugra i Dynamo-LO, zaplanowane na 21 pa?dziernik, nie odb?dzie si? z tego samego powodu - nasi go?cie zostali dotkni?ci koronawirusem.

Dobra wiadomo?? jest taka, ?e dru?yny ju? zgodzi?y si? prze?o?y? - zagramy z Dynamo-LO dwa mecze z rz?du, 16 i 17 stycze?, Surgut. Mo?liwe opcje s? omawiane z Neftyanikiem. og?lnie, w takim czy innym stopniu koronawirus dotkn?? wi?kszo?? dru?yn Super League. Gazprom-Jugra nadal przechodzi przez ?a?cuch wzajemnie powi?zanych problem?w: zesp?? zacz?? trenowa? p??no ze wzgl?du na zakaz zaj??, nast?pnie odby?y si? pierwsze rundy mistrzostw bez g??wnego zespo?u, ale teraz mia?em co najmniej dwutygodniow? przerw? i brak koniecznej praktyki w grze. Ale z optymizmem patrzymy w przysz?o?? - pr?dzej czy p??niej wszystko si? u?o?y, i wr?cimy do siatk?wki.

Wybierz sw?j j?zyk / Wybierz j?zyk
РусскийEnglishPolskiБългарскиDeutschFrançaisItalianoEspañol