003-0
003-0
003-0
003-0
poprzednia strza?ka
obok strza?ka

Graj?c bez widz?w

Klub siatk?wka raporty „Gazprom-Ugra”, ?e mecz rundy mistrzostw Rosji z Moskwy „Dynamo” kwalifikacyjna odb?dzie si? bez kibic?w. wierzymy, ?e w przypadku pandemii infekcji koronawirusem bardzo wa?ne jest, aby wykonywa? odpowiedzialno?ci spo?ecznej. chocia?, ?e sytuacja w Chanty Surgut i stosunkowo zamo?nych, мы обязаны принять все возможные меры для профилактики и предотвращения распространения вируса SARS?CoV?2.

oczywi?cie, ?e zat?oczone mecz nie mo?e by? taki ?rodek. Nasza decyzja egzekwowane, ale prawd? jest,. Liczymy na wsparcie kibic?w w meczu z „Dynamo”, ale ich zdrowie i bezpiecze?stwo s? dla klubu w absolutnym priorytetem. obietnica, ?e przyjdzie do gry dla siebie i tych,, kto mo?e siedzie? na trybunach. Broadcast jutro gra, 15 marzec, Planowane na regionalnym kanale telewizyjnym Surgut 86 i Kana? Internet START. Dzi?kuj? za zrozumienie!