Cuperliga
/
Youth League
poprzednia strza?ka
obok strza?ka
Suwak

„Gazprom-Ugra” i Nowy Rok

Drodzy fani, koledzy, partnerzy, znajomych! Klub siatk?wka „Gazprom-Ugra” kategorycznie gratuluje Ci nadchodz?cym Nowym Roku! Mamy ?wiadomo?? pomy?lany, dobry stan zdrowia, rado??, szcz??cia i powodzenia!

Nasz klub Nowy Rok wakacje oka?? si? bardzo kr?tki - 31 grudnia, tylko jeden zesp?? rano i szkolenia 1 Stycznia - zamkni?te. Reszt? czasu, gorliwie, kontynuowa? dobr? walk? w krajowych mistrzostwach. Teodor Teodor Sa?parow poszed? do miejsca w reprezentacji Bu?garii, kt?ry b?dzie musia? spr?bowa? szcz??cia w turnieju kwalifikacyjnym Olimpijskiego - ?yczymy mu dobrze! Maciej Muse otrzyma?a kr?tkie Miko?aju i powr?ci do Surgut na pocz?tku stycznia.

C 20 Grudnia pobiera Surgut posiada „Gwiazd? Ugra”, na podstawie, jak wiesz, w Chanty-Mansyjsku. Nasi m?odzi ludzie przygotowuj? si? do gier MVL, cz??ciowo faceci s? przyci?gane do trening?w z pierwszym zespo?em. Nie jest wykluczone,, ?e kto? z „Gwiazdy Yugra” wpa?? w aplikacji „Gazprom-Ugra” w ci?gu najbli?szych mecz?w.

Ale najbli?sza gra w mistrzostwach z udzia?em „Gazprom-Ugra” odb?dzie si? 18 Stycznia w Moskwie, spotykamy si? z Moskwy „Dynamo”. W drodze do stolicy naszego zespo?u zatrzymaj si? w Ufie, gdzie 14 i 15 Stycznia odb?dzie si? dwa mecze towarzyskie z lokalnym „Ural”, aby sprawdzi? swoj? gotowo?? po d?ugiej przerwie.


W mi?dzyczasie, przed ka?dym z nas - Choinka i wszystkie ulubione ?wi?to! Jeszcze raz, prosz? przyj?? nasze gor?ce gratulacje!

 

Wybierz sw?j j?zyk / Wybierz j?zyk
РусскийEnglishPolskiБългарскиDeutschFrançaisItalianoEspañol